Vinsten i vården och omsorgen har debatterats flitigt på ledarsidor och i debattartiklar under våren. Vårdföretagarna bjöd in flera av debattörerna till måndagens seminarium

Lagom till Vårdföretagarnas första seminarium under Almedalsveckan spricker solen igenom molnen. Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna inleder med att redovisa en undersökning från Novus som visar att 53 procent av svenskarna tycker att vårdföretagen ska få göra vinst under förutsättning att de levererar lika bra eller bättre kvalitet på tjänsterna som offentliga utförare. Endast 23 procent av svenskarna anser att företag inom välfärden inte borde tillåtas gå med vinst.

– Vinst i vården är ett känsligt ämne. De övriga allianspartierna har inte tagit debatten för vinst i vården, så som vi inom Centerpartiet har gjort. Det krävs pedagogik för att förklara varför vård- och omsorgsföretagen ska få gå med vinst, säger riksdagsledamoten Anders W Jonsson (C).

Vårdföretagarnas medlemsundersökning Vårdföretagarpanelen från juni 2011 visar att 78 procent av företagen går med överskott och 74 procent vill använda överskottet främst till att stärka företaget, 49 procent vill utveckla verksamheten, 31 procent vill expandera och 29 procent kommer dela ut överskottet.

Ulla Andersson (V), är kritisk till att vårdföretagen tillåts gå med vinst och lyfter fram att riskkapitalbolagens intåg på marknaden leder till oligopol. Hon menar att de utlandsregistrerade bolagen lever på svenska skattepengar men betalar inte skatt själva.

Även Jonas Eriksson (Mp) är skeptisk till kapitalförflyttningarna i de större bolagen, men positiv till en mångfald av vårdföretag. Han ser en fördelning på 30 procent privata vårdföretag och 70 procent offentliga som en lagom blandning.

- Är vinsterna för höga behövs hårdare kvalitetskrav. Det kan göra att ersättningarna blir mer skäliga, säger Eriksson.

Inget samband mellan kommunernas kostnad och kvalitet
Per Törnwall, kommunchef Vaxholms stad visar att det inte går att hitta något samband mellan kostnad och kvalitet, utan det man ser är en stor kostnadsvariation. Införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) i kommunerna har lett till en ökad medvetenhet om kostnaden för kommunens egen verksamhet.

Törnwall lyfter att endast c:a hälften av arbetstiden tillbringas med de äldre enligt rapporten ”Tid för vård och omsorg” från Socialstyrelsen (2005). Konkurrensen har nu bidragit till att kommunerna sett över verksamheten och hittat effektiviseringsmöjligheter.

Innovationer i vården
Nima Sanandaji, vd Captus pekar på att det är innovationer i arbetssätt som ger vården större potential att utvecklas.

– Det är inte bara genteknik och robotar inom kirurgin som är vårdinnovationer. Det är också innovativa arbetssätt som kontrollistor och patientportaler, säger Nima Sanandaji. Entreprenörskap är per definition innovativt, men det räcker inte att företagen är innovativa. Systemen måste också vara anpassade.

Gunnar Németh, vice styrelseordförande Capio, berättar att de gärna vill förvärva fler sjukhus än S:t Göran Capio, men de anbudsunderlag som har varit på Motala och Bollnäs sjukhus inte har varit tillräckligt bra för att det skulle kunna bli aktuellt.

– Anbudsunderlagen har inte varit så att vi skulle kunna leverera den kvalitet på vården som vi skulle vilja. Upphandling för Motala sjukhus hade 97 bilagor som stipulerade hur vården skulle bedrivas. Det ger inget utrymme för innovationer, säger Gunnar Németh.

Hur viktig är politiken för företagarna?
Dagens moderator, PM Nilsson, Newsmill, frågar de två företagarna som är inbjudna till seminariet om de känner igen sig i vinstdebatten.

– Om vinsten försvinner finns ingenting kvar till utveckling. Debatten om vinstförbud hindrar mig inte att driva mitt företag eller expandera, men jag blir nervös, säger Carina Funck, vd Wisby Assistans.

– Den politiska miljön är viktig om vi ska satsa i ett land. Det är små marginaler i branschen, 2-15 procent, säger Gunnar Németh.

Debatten om vinster i vården kommer säkert att fortsätta.