Privat vård och omsorg växer, bland annat genom reformer som vårdval och LOV. Grundidén med dessa reformer är att konkurrens ska ske genom kvalitet och flertalet vård- och omsorgsföretag har utvecklat egna system för att garantera patienten eller brukaren högsta möjliga kvalitet. Vid seminariet ”Så arbetar privata vård- och omsorgsföretag med kvalitetsutveckling” presenterade tre av Vårdföretagarnas medlemmar hur de arbetar med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.

Representanter från Attendo visade hur de arbetar med kontinuerlig förbättring genom att uppmuntra avvikelserapportering och skapa en kultur som främjar att berätta och rapportera fel. Resultatet av detta presenteras sedan löpande på webben. Lokal transparens är ledordet och Attendo har över 300 kvalitetssamordnare över hela landet med en central roll i det lokala kvalitetsarbetet. Kvalitetssamordnaren Caroline Forsell lyfte fram vikten av regelbundna nätverksträffar för att utbyta erfarenheter från olika delar av landet.

Harald Wessman från Humana belyste att god kvalitet är grunden till branschens och företagets existens. Företaget har inrättat Humana akademin som erbjuder specialiserade och skräddarsydda utbildningar inom personlig assistans runt om i landet.

Med på seminariet var även Catharina Tavakolinia från det något mindre företaget Kavat vård. Tavakolinia definierar under seminariet begreppet kvalitet som dess förmåga att tillfredsställa kundens behov och förväntningar, och att detta genomsyrar Kavats verksamhet.

Seminariet avslutades med att Lena Hallengren, välfärdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna ställde frågor till företagsrepresentanterna.


Medverkande: Henrik Borelius och Caroline Forsell, Attendo, Harald Wessman Humana, Catharina Tavakolinia Kavat vård och Lena Hallengren, välfärdspolitisk talesperson Socialdemokraterna.
Moderator: Håkan Tenelius, näringspolitisk chef vårdföretagarna