1980 sökte över 18 000 behöriga elever till omvårdnadslinjen, 2010 har antalet sökande sjunkit till 3 000. Detta samtidigt som behovet av utbildad arbetskraft kommer att öka med 150 000 fram till 2030. Att arbeta inom äldreomsorgen ses av många som ett lågstatusarbete vilket leder till färre studenter inom området.

Hur gör vi äldreomsorgen attraktiv som arbetsplats för att säkra en god vård för våra äldre i framtiden? Den frågan lyfte Vårdföretagarna tillsammans med Kommunal under ett seminarium på Almedalen.

Anneli Nordström, förbundsordförande Kommunal inleder med att påpeka hur många som ofrivilligt arbetar deltid inom omsorgen. Det sätt de ofrivilligt deltidsanställda varje dag väntar tills de blir inringda till arbete har gjort dem till vår tids daglönare.

Göran Fredriksson, styrelseordförande Vårdföretagarna tycker inte att äldreomsorgsbranschen skiljer sig från andra branscher. Branschen har inga exceptionella krav, utan den behöver bli mer attraktiv. Ett steg i rätt riktning är att det nu finns fler aktörer på marknaden vilket leder till en konkurrens, inte bara om brukaren utan även om den mest kvalificerade arbetskraften.

Att jobba inom äldreomsorgen
– Jag får samtal från personal som är förtvivlade för att de är så få, säger Stina-Clara Hjulström, ordförande Demensförbundet och menar att förr hade personalen mer tid att ägna sig åt omvårdnad. Nu kan det handla om besök på tre minuter: lämna matlåda, inga samtal. Att klocka personalen och inte lite på deras eget omdöme nedvärderar dem. De har själv förmågan att bedöma vilken tid som bör läggas på varje person.

– Man vill bli sedd som en viktig kugge i hjulet och inte som ett kollektiv. Vi är individer och det är individen som ska få kompetensutveckling. Det finns förväntningar att privata företag är bättre på det, säger Lotta Mårtensson, marknadskoordinator Carema.

Carema driver tillsammans med Kommunal utvecklingsarbetet "Mönsterarbetsplatsen" som syftar till att ge medarbetarna större delaktighet, möjlighet att påverka och att kunna ta eget ansvar.

Ebba Busch (Kd), ordförande äldreomsorgsnämnden Uppsala tar upp tre punkter hon menar behövs för att göra branschen mer attraktiv:

1. Bättre arbetsvillkor på nationell och kommunal nivå.

2. Politikerna måste uppdatera sin roll. Detaljstyr inte utan skapa förutsättningar.

3. Marknadsför de förändringar som har skett. Ungdomarna vet inte hur branschen ser ut.