Mediernas rapportering kring äldreboendet Koppargården i Stockholm har satt fokus på kvaliteten i äldreomsorgen. Den 9 december bjöd Vårdföretagarna in experter från branschen, brukarna och facken för att diskutera hur kvaliteten kan garanteras i en upphandling. Hur kommunen ska beställa och följa upp, och vilket ansvar företagen måste ta.

Siv Nordqvist, styrelseordförande i bransch Äldreomsorg inom Vårdföretagarna vill se fler kvalitetsupphandlingar och menar på att många kommuner idag inte har en aning om vad de betalar för.

– Förutsättningarna ser olika ut över landet, men i flera mindre kommuner finns det ofta inte fler än fyra tjänstemän som tillsammans ansvarar för upphandling och utvärdering. I Stockholm har man en genomarbetad upphandlingsform.

– Många verksamheter man lägger ut är de kända surdegarna. Det ät mycket svårt att ta över en enhet som redan har stora bekymmer. Koppargården är ett exempel på detta., säger Nordqvist.

Anneli Nordström från fackförbundet Kommunal visar på att resurserna minskat för hemtjänst och äldreboende, både i faktiska tal och i förhållandet till antalet äldre.

– Utan att konstatera detta ges inte de rätta förutsättningarna för debatten. Det är ett vägval. Ska vi ha en värdig äldrevård måste det få kosta pengar, säger Nordström.

Sabina Wikgren Ortstam från SKL håller dock inte med om att resurserna har minskat totalt sett.

– Det viktiga är hur vi använder pengarna. Öppna jämförelser har satt fokus på vad som kommer ut av resurserna. Här ser vi inte något tydligt samband mellan kvalitet i äldreomsorgen och insatta resurser. Viktigare är en förankrad verksamhetsstyrning och en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän.

På frågan om det finns någon skillnad mellan de kommunala och de privata utförarna svarar Nordström att det är den vanligaste frågan hon får, men att hon inte tänker svara på det. Ansvaret ligger hos kommunpolitikerna och det är de som måste borsta upp sig. Det finns ett samband mellan vad man får och vad man betalar. Politikerna kutar bakom ryggen på företagen. De har ett större ansvar.

– Om kommunen beställer en Skoda, förväntar sig de att de ska få en Mercedes. Det får de inte, de får en Skoda, säger Nordström.

Siv Nordqvist menar att det idag finns problem att göra nationella jämförelser.

- Äldreomsorgen utvärderas redan idag väldigt mycket; Öppna jämförelser och Äldreguiden visar vad man gör, demensregistret, palliativa registret, senioralert hur man gör det.

Men det finns problem med inrapporteringen. PuL, d.v.s. sekretessdelen kräver de äldres samtycke till att lämna ut uppgifterna, men många i särskilt boende är inte i stånd till att ge det. Om möjligheten att rapportera in klargörs så kommer vi att ha fantastiska möjligheter att göra jämförelser på nationell basis.

Under eftermiddagen fortsatte hearingen med representanter från Demensförbundet, Vårdförbundet, Vision och Upphandlingsutredningen.