Almedalen

Välfärdens kvinnor – motvikt till gubbväldet

Vården och omsorgen är en av få branscher där kvinnorna dominerar företagandet. Av 14 000 vård- och omsorgsföretag drivs 55 procent av kvinnor – en nästan dubbelt så stor andel som i övriga näringslivet. Men vilken utveckling kan vi vänta oss framöver?

Kan vård- och omsorgsbranschen försörja näringslivet med fler kvinnor på toppositionerna? Hur ser vägen till styrelserummen och ledningsgrupperna ut? Vilka hinder ligger i vägen för att få fler kvinnor att driva företag och etablera sig som maktfaktorer i näringslivet? Är vården och omsorgen som sektor en lämplig motor för en mer kompetent och jämställd representation?

Panel:
Anneli Nordström, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Feministiskt Initiativ
Jessica Stark, VD, StyrelseAkademien Stockholm
Christina Wahlström, Grundare, Mama Mia
Eva Nilsson Bågenholm, Kvalitetsdirektör, Humana

Länk till livestream: https://www.facebook.com/vigorskillnaduppropet/videos/1799849403430256/

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
visby 

Kontaktperson