Vårdföretagarna seminarium

Tillståndsplikt i äldreomsorg och individ- och familjeomsorg – vad gäller?

Välkommen till en matnyttig eftermiddag om tillståndsplikt. Du får juridisk vägledning och en genomgång av rättsläget av en erfaren advokat och möjligheten att ställa frågor till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Sedan april 2017 är privat drivna äldreboenden, stödboenden och HVB-hem skyldiga att ansöka om tillstånd hos IVO för att få bedriva verksamhet. Från årsskiftet kommer också hemtjänst att bli tillståndspliktig på samma sätt.

Tillståndsplikten har ställt till bekymmer för Vårdföretagarnas medlemmar. IVO:s bedömningar är oförutsebara, avslagen oklara och handläggningstiderna mycket långa för att nämna några exempel. Under den här eftermiddagen reder advokat Catharina Piper, med lång erfarenhet av tillståndsfrågor, ut de juridiska aspekterna. Du får också träffa IVO som berättar om sitt arbetssätt och viktiga aspekter att tänka på vid ansökan om tillstånd. Självklart kommer du ha möjlighet att ställa frågor.

Dagen avslutas med ett mingel där du kan nätverka med andra medlemsföretag och representanter för Vårdföretagarna.

Arrangemanget riktar sig till dig som driver verksamhet inom socialtjänstlagen; äldreboenden, stödboenden, HVB-hem m.fl. Vi ser särskilt att du som driver hemtjänstverksamhet medverkar eftersom din verksamhet kommer att bli tillståndspliktig från årsskiftet.

Program

13.30 Inledning – Inga Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

13.45 Inspektionen för vård och omsorg, IVO

14.30 Kaffe

14.45 Advokat Catharina Piper, Moll Wendén Advokatbyrå

16.15 Panelsamtal – vägen framåt?

16.45 -18.00 Mingel med tilltugg

När: torsdag 18 oktober kl 13.30-18.00
Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, lokal Solen

För er som inte har möjlighet att delta i Stockholm, ser vi över möjligheterna att webbsända delar av programmet.

Tid

  

Plats

Storgatan 19