Styrelsemöten

Styrelsemöte Bransch Äldreomsorg

Tillfällen

  

  

Plats

Sturegatan 11 

Kontaktperson

Sabina Joyau

Näringspolitisk expert, Äldreomsorg. tf näringspolitisk chef
+46 8 762 68 84
+46 72 541 6884
Skicka ett mail