Almega Express Kollektivavtal

Fördjupning av intressanta rättsfall från vården

Kursen är en fördjupning av intressanta rättsfall kopplat till vårdbranschen där vi går igenom aktuell praxis och gällande lagar och regler samt lär oss hur domstolen resonerar vid uppsägning pga personliga skäl.

En av Sveriges skickligaste och mest erfarna processjurister kommer tillsammans med en av våra duktiga arbetsrättsjurister, med lång erfarenhet gentemot vårdbranschen, att fördjupa sig i olika rättsfall från vården. Vi kommer att gå igenom olika rättsfall gällande uppsägning pga personliga skäl och avsked bl a ett rättsfall om avsked för dataintrång i patientjournaler och ett annat för avsked av en anställd vid ett äldreboende för att ha lämnat en ensam dam hängande i taklyft. Vi kommer även att ta upp rättsfallet om barnmorskan som inte ville utföra aborter samt tvist om sexuella trakasserier mot kollega och om våld och kränkande beteende mot boende på äldreboende och mycket mer.

Målgrupp:
Vi vänder oss till såväl chefer och arbetsledare som HR-chefer och HR Business Partners.

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.