Vårdföretagarna seminarium

Privat vård och omsorg – en integrationsmotor i vår tid

Rekryteringsbehovet inom vården och omsorgen har sannolikt aldrig varit större. Samtidigt finns en stor grupp nyanlända som tar sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden. Siffror från SCB – speciellt framtagna för Vårdföretagarna – visar att andelen utomeuropeiskt födda medarbetare i den privat drivna vården och omsorgen är mer än dubbelt så stor som i övriga näringslivet. Och långt mycket större än i den offentligt drivna vården och omsorgen.

Vårdföretagarna bjuder in till seminarium där vi utlovar en rapportpresentation med statistik och insikter om de privat drivna vård- och omsorgsföretagens insatser för sysselsättning och integration.

Paneldiskussionen tar avstamp i bland annat följande frågor:

Andelen utomeuropeiskt födda medarbetare i den privata vården och omsorgen är långt större än i den offentliga vården och omsorgen – vad beror det på?

Vilka konkreta rekryterings- och integrationsinsatser gör företagen, och varför?

Vad har valfrihetsreformerna betytt för möjligheterna att anställa nya kompetenser och erbjuda nischade alternativ?

Kan de privat drivna vård- och omsorgsföretagen göra ännu mer för sysselsättning, integration och mångfald? Vad krävs i så fall?

I panelen:
Kayhan Utkutug, VD för hemtjänstföretaget Eveo
Elisabet Keussen, VD för omsorgsföretaget Kavat Vård
Nina Thoren Forsanker, kompetens- och mångfaldsstrateg, Ambea
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef modererar samtalet

 

Tid och plats: 

Tisdag 25 september kl. 8.30-9.30. Frukost serveras från 8.00. Sturegatan 11, Stockholm

 

Tid

  

Plats

Sturegatan 11 

Kontaktperson