Vårdföretagarna branscher Vårdföretagarna seminarium

Seminarium om Skatteverkets ställningstagande om moms på inhyrning av vårdpersonal

– vad innebär det för den privat drivna vården och omsorgen?

Skatteverket har nu publicerat två rättsliga ställningstaganden som avser uthyrning av vård- och omsorgspersonal, efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Ställningstagandena innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på specialistkonsulter. Även underleverantörslösningar i vården riskerar att bli momsbelagda. Detta trots att vård och omsorg i grunden ska vara momsfri.

Vårdföretagarna har drivit ett intensivt påverkansarbete för att försöka begränsa skadeverkningarna av Högsta förvaltningsdomstolens dom. Ett resultat är att Skatteverket åtminstone har gett branschen en omställningstid till den 1 juli 2019. Men det avhjälper inte det faktum att effekterna för den privat drivna vården och omsorgen blir stora.

Vad innebär Skatteverkets rättsliga ställningstaganden? Vad får de för konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen? Vilka gränsdragningsproblem uppstår? Vad behöver våra medlemsföretag tänka på?

Dessa och andra frågor diskuterar vi med Peter Seger, ordförande i Vårdföretagarnas Bransch Sjukvård och Joachim Agrell, momsexpert hos Deloitte.

När: Tisdag den 20 november, kl 13.00 – 15.00
Var: Almega, Sturegartan 11, Stockholm

Seminariet är endast avsett för Vårdföretagarnas medlemsföretag.

Välkommen att stanna en stund på fika efter seminariet.

Seminariet är fullsatt på Sturegatan 11, Stockholm. Det finns möjlighet att följa seminariet via webb fyll i anmälan nedan.

 

Tid

  

Plats

Sturegatan 11