Framtidensarbetsliv

Jämställdhet på jobbet – så gör du!

Ett jämställt arbetsliv är självklart för de flesta, men goda intentioner räcker sällan och Diskrimineringslagen kan vara svår att förstå.

Almega, Unionen och Akademikerförbunden utvecklar tillsammans framtidens kollektivavtal där ett av fokusområdena är ett jämställt arbetsliv. Tillsammans har vi arbetat fram en vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Välkommen till seminarium där vi försöker ge liv åt Diskrimineringslagens bestämmelser. Steg för steg går vi igenom bland annat hur lagens krav ser ut gällande rekrytering, sexuella trakasserier, möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap samt lönekartläggning. Det kommer även att finnas tillfälle att diskutera och ställa frågor.

Målgrupp
VD, HR och förtroendevalda från företagen

Pris

0 exkl moms för medlemmar / 0 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.