Arbetsmiljö

Introduktion till rehabiliterings­ansvaret

Att agera på tidiga signaler, bristande läkarintyg och ansvaret för rehabplan från 1 juli 2018.

Hur kan jag agera om jag har en sjuk medarbetare som inte är sjukskriven? Vad gäller när en anställd blir sjuk? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag när jag får ett läkarintyg i handen? Vilka skyldigheter har medarbetaren vid sjukdom och att medverka i sin egen rehabilitering. Vad innebär arbetsgivarens ansvar för en Plan för återgång i arbete från och med 1 juli 2018? Kan jag säga upp en sjuk av personliga skäl?

När en anställd blir sjuk ställs ett långtgående rehabiliteringsansvar på Dig som personalansvarig chef i en process där även den anställde aktivt ska medverka. Andra aktörer som försäkringskassa, läkare och facket påverkar dessutom processen. Myndigheterna har klargjort att det krävs ett aktivt handlande för att möta sjukfrånvaroutvecklingen och den psykiska ohälsan. Arbetsgivaren får från och med 1:a juli 2018 ånyo ansvaret för att en plan för återgång i arbete tas fram. Den här kursen går igenom vad som gäller, vad som förväntas och vad en arbetsgivare kan göra.

Vi går igenom:

• Myter i sjukskrivningsprocessen – ´rättigheter´ som inte finns och vad du som chef kan kräva av en medarbetare
• En grund för hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig för en medarbetare som är frånvarande eller inte fungerar i arbetet pga ohäsa
• Tips och råd kring mötet med andra aktörer som företagshälsovård, primärvård och kontakten med den sjuke medarbetaren
• Vikten av och hur avgörande tydliga riktlinjer (policyarbetet) är för sjukskrivningsprocessen och en obruten dokumentationskedja.
• förändringarna av arbetsgivarens skyldigheter i socialförsäkringsbalken från 1 juli 2018.
• Uppsägning av personliga skäl – på grund av sjukdom?

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som är chef med personalansvar

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.