Almedalen

Hur rekryterar vi sjukvårdspersonal till hela Sverige?

Kompetensförsörjningen är en av sjukvårdens stora frågor. Många vårdgivare, såväl privata som offentliga, vittnar om svårigheterna att rekrytera och behålla läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Allra mest bekymmersamt är läget i glesbygden och utanför storstäderna. Hur vi gemensamt löser problemen diskuteras av en kunnig panel som i många fall klarat det som andra misslyckats med.

Medverkande:
Sabina Joyau, Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Jobst Mailänder, verksamhetschef Sotenäs vårdcentral (Praktikertjänst)
Kina Rubensson, HR-chef, Aleris Bollnäs Sjukhus
Sofia Jarl, Regionråd Dalarna, Centerpartiet
Madeleine Liljegren, ordförande, Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)

Tid

  

Plats

Almedalens Hotell
Strandvägen 8