Kollektivavtal

Fastighets­avtalet

På Almegas avtalskurser tar vi upp reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ditt kollektivavtal i fokus.
Vi ser över de regler och lagar som är gällande för din bransch och varvar teori med praktiska exempel.

Vi ser över de regler och lagar som styr för din bransch och varvar teori med praktiska exempel. På kursen får du en genomgång av de anställningsvillkor som gäller i aktuellt kollektivavtal i kombination med de lagar som gäller på området. Vi går igenom villkor vid anställnings ingående och vilka anställningsformer som gäller, hur hanteras arbetstid och vilka regler gäller i avtalet och vilka frånvaroregler finns det. Kommer även att diskutera anställnings upphörande, uppsägningstider, formalia krav och liknande.

Avtalskurserna vänder sig till dig som är chef eller medarbetare som fattar beslut eller arbetar med villkorsfrågor.

Pris

2750 exkl moms för medlemmar / 2750 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.