Arbetsrätt

Almega Express – Facket och företaget – vad gäller?

Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller för fackliga förtroendemän och deras rätt till insyn och förhandlingsrätt i verksamheten.

Har en facklig förtroendeman alltid rätt till ledighet för sitt fackliga uppdrag och ska det vara betald ledighet? I vilka sammanhang har den fackliga förtroendemannen rätt till information och hur ska den förmedlas? Var går gränsen till informationsplikten och förhandlingsskyldigheten och vad behöver man som arbetsgivare förhandla. Det här och en hel del fler frågor går vi igenom. Kursen ger dig kännedom om vad som räknas som facklig verksamhet samt kunskap om rätt till facklig ledighet och när den ska vara betald. Du får insikt om var gränsen går och vilken möjlighet till påverkan arbetsgivaren har i dessa frågor. Kursen ger utrymme för diskussioner samt koppling till aktuella rättsfall.

Målgrupp:
Den här kursen vänder sig både till företag som har kollektivavtal och till företag som inte är bundna av kollektivavtal.

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen