Arbetsrätt

Diskrimineringslagen och arbetsgivarens skyldighet

Diskrimineringslagen är en omfattande lag som i vissa fall tar över annan lagstiftning. När är det fråga om diskriminering och vem kan bli diskriminerad?

Handlingar och åtgärder som anses vara diskriminerande kan göra t ex avslut av anställning ogiltig. Vi diskuterar här Diskrimineringslagens mål och syfte kopplat till praxis på området gällande diskrimineringsförbuden och de olika diskrimineringsgrunderna. Vi går igenom skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering samt redogör för förbudet mot repressalier och trakasserier och rättsfall och vilken utredningsskyldighet en arbetsgivare har vid trakasserier. Genom att få en inblick i aktuella rättsfall och tolkningar i ämnet lär du dig undvika de fallgropar som kan uppstå gällande diskrimineringslagen.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare med personalansvar eller på något sätt kommer i kontakt med arbetsrätten i ditt dagliga arbete.

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen