Arbetsrätt

Diskrimineringslagen – aktiva åtgärder

En arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka att diskriminering uppstår på arbetsplatsen och gäller numera på samtliga diskrimineringsgrunder.

Diskrimineringslagen består av två kompletterande funktioner. Förbudet mot att diskriminera och kravet att arbeta förebyggande för att diskriminering ska uppstå. På den här kursen går vi igenom det du som arbetsgivare ska tänka på gällande aktiva åtgärder och hur du kan lägga upp arbete med fokus på de ändringar som trädde i kraft 1 januari 2017. Under kursen går vi igenom det ramverk lagen ställer upp och de områden aktiva åtgärder ska bedrivas inom. Vad det nya dokumentationskravet innebär och kraven på riktlinjer och policys. Du får möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter med övriga på kursen gällande aktiva åtgärder.

Den här kursen tar inte upp hantering av lönekartläggning som också är en del av de aktiva åtgärderna. En genomgång av lönekartläggningsreglerna kan du få i vår separata kurs Lönekartläggning på ett enkelt sätt.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är HR- eller personalchef, har annan befattning med personalansvar och som arbetar med eller är intresserad av likabehandlingsfrågor.

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Plats

Almega AB
Sturegatan 11
Stockholm

 

Kontaktperson