Arbetsrätt

Den sjuka medarbetaren

När en anställd blir sjuk ställs krav på både arbetsgivare och anställd. Men vem avgör om en medarbetare är sjuk eller inte?

Den här kursen ger dig en övergripande information om vad som gäller i sjukskrivningsprocessen utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Vi går igenom frågor som till exempel vilken skyldighet den anställde har kring sjukanmälan, läkarintygets betydelse, möjligheten till förstadagsintyg, när har en anställd rätt till sjuklön, arbetsgivarens grundläggande rehabiliteringsansvar och när det kan mynna ut i uppsägning på grund av sjukdom.

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som har någon form av arbetsledande funktion och som hanterar sjukfrånvaro i verksamheten.

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Plats

Almega AB
Sturegatan 11
Stockholm