Kollektivavtal

Avtal om anställning för läkare som liknar konsultavtal

Med anledning av nya momsregler har Vårdföretagarna konstaterat ett behov av att sjukvårdsföretagen ska kunna erbjuda en konsultliknande anställning till de läkare som tidigare varit konsultläkare och fakturerat från eget bolag.

Den 1 juli börjar en ny momstolkning att tillämpas av Skatteverket i vård och omsorg. Det innebär att det kommer att bli moms, inte bara på inhyrd vårdpersonal från bemanningsföretag, utan också på vårdtjänster från läkare och annan legitimerad vårdpersonal som via eget bolag verkar som konsulter hos andra vårdgivare. Med anledning av ovanstående vill vi bjuda in till informationsträffar där avtalet närmare beskrivs.

För er som har svårt att närvara på plats går det bra att delta via Skype. Välj om du vill anmäla dig att delta på plats eller via Skype till höger under Tillfällen. Deltagare via Skype kommer att få en Skypelänk i augusti.

Pris

0 exkl moms för medlemmar / 0 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.