Kollektivavtal

Arbetsrätt och avtal inom vården

Kursen utgår från kollektivavtalet för branschen, i kombination med de lagar som gäller på området och är anpassade efter just ditt kollektivavtal. Teori varvas med praktiska exempel. Vi vänder oss till chefer och medarbetare som fattar beslut eller arbetar med villkorsfrågor.

Kurserna utgår från det kollektivavtal som gäller för respektive bransch. På kursen får du en genomgång av de anställningsvillkor som gäller i aktuellt kollektivavtal i kombination med de lagar som gäller på området. Vi går igenom villkor vid anställnings ingående och vilka anställningsformer som gäller, hur hanteras arbetstid och vilka regler gäller i avtalet och vilka frånvaroregler finns det. Kommer även att diskutera anställnings upphörande, uppsägningstider, formalia krav och liknande.

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som är chef eller medarbetare som fattar beslut eller arbetar med villkorsfrågor.

Pris

2700 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.