Kollektivavtal

Arbetsrätt inom vården – grundkurs

Grundkursen utgår ifrån våra branschanpassade kollektivavtal i kombination med de lagar som gäller på området.

På grundkursen får du en genomgång av de anställningsvillkor som gäller i aktuellt kollektivavtal. Vi går igenom villkor vid anställnings ingående och vilka anställningsformer som gäller, hur arbetstid hanteras, vilka frånvaroregler som finns samt vilka regler som gäller i kollektivavtalet. Vi kommer även att diskutera anställnings upphörande, uppsägningstider, formalia krav och liknande. Under kursen varvar vi teori med praktiska exempel.

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som är chef eller medarbetare som fattar beslut eller arbetar med villkorsfrågor.

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 6900 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.