Arbetsrätt

Arbetsrätt – fördjupning

Vi fördjupar oss i Lagen om Anställningsskydd (LAS) och viktiga lagar vid rekrytering. Vi ger praktiska råd kring anställningens upphörande och kopplar detta till aktuella rättsfall, praxis, lagar och regler.

Med fokus på vanligt förekommande frågeställningar och situationer på arbetsplatsen går vi även igenom:

– anställningens ingående och anställningsskyddet
– hantering vid arbetsbrist gällande turordningshantering och begreppet tillräckliga kvalifikationer
– arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som har grundläggande kunskap motsvarande kursen ”Arbetsrätt – grund” och har praktisk erfarenhet av arbete med arbetsrätt.

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.