Arbetsrätt

Arbetsrätt – fortsättning

En utbildning för dig som vill fördjupa och stärka dina kunskaper om arbetsrättens grunder och som har gått utbildningen ”Arbetsrätt – grund” eller har praktisk erfarenhet av arbete med arbetsrätt.

Vi ger dig en fördjupad genomgång av anställningsformer och deras betydelse samt anställningsskyddet. Du får även en genomgång och praktiska råd vid hantering av anställnings upphörande. Vi varvar med aktuella rättsfall, praxis, lagar och regler med fokus på vanligt förekommande frågeställningar och situationer på arbetsplatsen gällande:

– anställnings ingående och anställningsskyddet

– hantering vid arbetsbrist gällande turordningshantering och begreppet tillräckliga kvalifikationer

– arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet (arbetsskyldighet, arbetstider, tjänsteresor).

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som har förkunskap motsvarande grundutbildningen i arbetsrätt och/ eller har praktisk erfarenhet av arbete med arbetsrätt.

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Plats

Almega AB
Sturegatan 11
Stockholm

 

Kontaktperson