Talar Kommunal för alla sina medlemmar?

Oron är dock obefogad. Drygt sju av tio assistansberättigade i Sverige har valt ett privat alternativ före kommunen. Samtidigt föredrar även sju av tio assistenter att jobba för en privat anordnare, i stället för hos kommunen.

Den årliga undersökningen från Sveriges Företagshälsor, Jobbhälsobarometern, visar tydligt att medarbetare i privat driven omsorg trivs i samma eller i högre utsträckning som offentligt anställda. De har större möjlighet att påverka sitt arbete, upplever att det är kortare beslutsvägar och närmare till chefen samt att man i stort är nöjd med sin lön. De allra flesta assistansföretag har dessutom tecknat ett kollektivavtal som är överenskommet med Kommunal, vilket säkrar kommande löneökningar.

Talar verkligen Birgitta Tångerby för alla Kommunals medlemmar när hon så tydligt avvisar privata utförare? Vad säger hon då till deras hundratals, kanske tusentals, medlemmar som faktiskt jobbar och trivs bra hos en annan arbetsgivare än kommunen?

Att själv kunna välja utförare och som medarbetare kunna välja mellan flera arbetsgivare handlar ofta om att kunna påverka sin vardag. Att få bekräftelse, möjlighet till inflytande och känslan av att vara en del av en enhet ska inte underskattas.

Repliken går även att läsa i NynäshamsPosten.