Privat vård och omsorg är en integrationsmotor

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att privata vård- och omsorgsgivare är en del av lösningen på Sveriges integrations- och sysselsättningsproblem: Mellan 2007 och 2016 ökade antalet arbetande i Sverige med 435 000 personer, varav 106 000 anställdes inom vård och omsorg. Privata företag stod för den större delen av ökningen. År 2007 jobbade 19 procent av alla vårdanställda i privat sektor – nu är det 28 procent. Trots det råder det stor arbetskraftsbrist inom de flesta vård- och omsorgsyrken.

Vårdföretag som drivs eller leds av utomeuropeiskt födda personer anställer i högre grad än andra vårdföretag utomeuropeiskt födda personer. De gör det i dubbelt så hög utsträckning än den genomsnittliga vårdföretagaren. Det innebär i praktiken att varje företagsledare som är född utanför Europa har fler än fyra anställda med den bakgrunden. Hos varje svenskfödd företagsledare är i genomsnitt drygt två anställda födda utanför Europa.

Inom den privata vården arbetar i dag en hög andel utomeuropeiskt födda personer. 20 procent, jämfört med 12,5 procent inom den offentliga vården. Vi kan vara en ännu bättre integrationsmotor, men då måste vi få samma förutsättningar som den offentliga vården, det får vi inte i dag
, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör för Vårdföretagarna.

 

Hela rapporten finns att läsa på vardforetagarna.se.

För mer information:
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 57 29