Därför har Kommunal fel om lönerna i privat driven omsorg

Fackförbundet Kommunal hävdar i en ny rapport att det skiljer flera tusen i lön mellan kommunal och privat äldreomsorg. Kommunal menar att Statistiska Centralbyråns siffror är felaktiga. Vi håller inte med.

I Kommunals rapport ”Så mycket bättre?”, som släpptes häromdagen, svartmålas anställningsvillkoren i privat driven omsorg. Men siffrorna som rapporten bygger på är tendentiösa och direkt felaktiga.

Tidningen Arbetet har i en granskning ifrågasatt Kommunals sätt att räkna. SCB:s siffror – som omfattar hela sektorn, inte uteslutande Vårdföretagarnas medlemsföretag – visar att det skiljer 100 kronor för undersköterskor inom vård och omsorg. En förklaring som ligger nära till hands är att privat vård och omsorg har något yngre medarbetare och därmed några års mindre arbetslivserfarenhet. Vi finner det också högst osannolikt att medarbetarna i privat äldreomsorg skulle acceptera en så mycket lägre lön, som Kommunal hävdar. Vårdföretagarnas medlemsföretag kämpar varje dag med att kunna rekrytera medarbetare. På en arbetsmarknad med personalbrist har arbetstagarna stora möjlighet att byta mellan offentlig och privat och kan därigenom höja sin lön. Att kunna rekrytera personal är den största utmaningen för hela den svenska välfärden. Det kräver konkurrenskraftiga villkor.

En omfattande enkätundersökning från Sveriges Företagshälsor, Jobbhälsobarometern 2018, visar att medarbetare inom det privata känner sig mer motiverade, är mer nöjda med chefens ledaregenskaper och anser sig bättre kunna påverka sin arbetsmiljö. På vårdutbildningar upplever studenter att privat drivna arbetsplatser erbjuder bättre löneutveckling och karriärmöjligheter. 2016 tjänade sjuksköterskor i privat regi i genomsnitt 1036 kronor mer än sina kommunanställda kollegor, enligt Vårdförbundets statistik. En undersköterska med Vårdföretagarnas kollektivavtal tjänar senast vi jämförde i genomsnitt 800 kr mer i månaden än sina kollegor inom offentlig äldreomsorg och arbetar dessutom 1,25 timmar mindre per vecka.

Under Almedalsveckan har jag vid flera tillfällen diskuterat kompetensförsörjning och medarbetarvillkor med Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin. Varje gång lyfter jag goda exempel från våra medlemsföretag som skulle kunna utgöra modeller för hur vi får nöjdare och friskare medarbetare i såväl offentlig som privat regi. Att istället lägga fokus här – inte på att smutskasta den privat drivna omsorgen – borde vara en självklar prioritering i Kommunals intresse.

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna