Privat Vårdfakta 2018

Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige.

I sju år har frågan om vinster och driftsform tillåtits dominera välfärdsdebatten. Anekdoter, missuppfattningar och myter har präglat argumenten. De fakta som borde ligga till grund för politiska beslut har haft svårt att nå fram.

Nu är det hög tid att vända blad. Debatten måste i fortsättningen handla om välfärdens verkliga utmaningar. Vår förhoppning är att årets upplaga av Privat Vårdfakta ska vara just en bladvändare som bidrar till detta.

Förutom fakta om vår bransch redovisar vi detta valår också var partierna står i ett antal frågor som Vårdföretagarna ser som särskilt viktiga. Det gäller bland annat:

  • Utveckla kvaliteten och valfriheten
  • Säkra kompetensförsörjningen
  • Få bort oseriösa aktörer
  • Jämställt företagande

På  vårdföretagarna.se kan du läsa mer om vad vi anser bör göras. Och hur vårdföretagen kan och vill delta i välfärdens utveckling.

2018 års Privat Vårdfakta finns tillgänglig på Vi gör skillnad, och går att ladda ned som PDF här.

Stockholm i juni 2018

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna