Lås inte in gårdagens lösningar i morgondagens äldreboenden

Läget är mycket allvarligt när det gäller bristen på äldreboenden i Sverige. I vissa delar av landet får den äldre vänta i hemmet upp till 290 dagar. Och bristen ökar. Jönköpings kommun kommer inte att kunna tillgodose behoven av äldreboendeplatser varken om två eller fem år. Det framkommer i Boverkets nya undersökning. Nu måste politiker ta sitt ansvar och låta privata aktörer bygga moderna äldreboenden utifrån sin fulla potential. 

Redan idag saknar 116 kommuner tillräckligt med äldreboenden för att tillgodose de äldres behov. En lång väntetid kan vara förödande för den som känner sig otrygg hemma och får omfattande insatser från hemtjänsten flera gånger per dygn. Det är inte rimligt att den som har bedömts behöva en plats på ett äldreboende ska behöva vänta. Alls. Och det för att det ibland endast finns ideologiska skäl till att inte släppa in privata aktörer.

Sedan 1994 har det försvunnit närmare 40 000 platser i särskilt boende för äldre. Parallellt med denna utveckling ökar andelen äldre. År 2050 förväntas antalet personer över 85 år ha fördubblats jämfört med idag. Det är den åldersgrupp som mest påverkar behovet av äldreboenden.

En tredjedel av alla nya äldreboenden byggs idag av en privat aktör. Men potentialen är större. Vår uppmaning till Jönköpings kommun är att dra nytta av de som kan och vill bygga äldreboenden.

Fördelarna är flera. Kommunen behöver inte öka sin upplåning eller dras med stora avskrivningar. Ni får del av de privata aktörernas samlade kompetens när det gäller kvalitet, långsiktig kostnadseffektivitet och hur lokaler kan utnyttjas effektivt. Lägg därtill kunskap om profilområden som till exempel demens.

Men det finns också en uppgift som regeringen måste ta ansvar för: Lätta på reglerna och tillåt nya lösningar för morgondagens äldreboenden.

Reglerna för vilken typ av byggnad som beviljas tillstånd är idag strikta. Det handlar om lokalens utformning; antal lägenheter, antal våningar m.m. Det leder till att nybyggda äldreboenden idag i mångt och mycket ser likadana ut.

Låt nu istället privata aktörer i ett antal projekt utveckla, bygga och pröva nya typer av äldreboenden som inte är bundna av dagens tillståndskrav. För idéerna finns där. Kanske kan äldreboendet, vara runt med en teknikhubb i mitten? Målet är att möjliggöra för välfärdstekniska lösningar och andra innovationer. Annars riskerar vi att bygga in gårdagens lösningar i morgondagens boenden. Det är nu hög tid att politiker tar bristen på trygga bostäder för äldre på allvar.

Sabina Joyau
Näringspolitisk expert Äldreomsorg
Vårdföretagarna

Artikel publicerad i Jönköpingsposten 27 juni.