Vinstmotståndet krymper

Stödet för vinstbegränsning i vård och omsorg var i april 51 procent, och bland alliansväljare 32 procent, långt ifrån de siffror civilministern och andra nämner som argument för förslaget om vinsttak i välfärden.

Opinionen har blivit huvudargumentet för införandet av vinsttak, det som riksdagen debatterar och röstar om den första juniveckan. Civilminister Ardalan Shekarabi hävdar nu senast i  Dagens Industri  att 80 procent av väljarna vill ha en vinstbegränsning, och att det även hos de borgerliga väljarna finns en majoritet för förslaget. Men inte något av de stora opinionsinstituten ger honom stöd för påståendet.

Hur ser då opinionen ut? Många debattörer och journalister brukar ta fasta på SOM-institutets årliga rapport. Den offentliggjordes 24 april, men mätningen genomfördes i höstas. Enligt SOM var då 60 procent negativa till vinstutdelning i välfärdsföretag (alltså både vård-omsorg och skola). Bland de borgerliga väljarna var 41 procent negativa.

På Vårdföretagarnas uppdrag ställer Novus ungefär samma fråga en gång i kvartalet. I aprilmätningen ansåg 51 procent att det är ett bra förslag att begränsa vinstutdelning i vård och omsorg (Novus fråga rör allt så inte skola). 28 procent tyckte att det var ett dåligt förslag. Bland alliansväljarna ansåg 32 procent att vinstbegränsning var bra och 45 procent att en begränsning var dålig. Inte heller bland SD-väljarna fanns det en majoritet som var för en begränsning. 44 procent tyckte att vinstbegränsning är ett bra förslag.

Det finns också mätningar som indikerar att SOM-institutets fjolårsnotering av vinstmotståndet inte längre står sig. SvD redovisade i mars en mätning från Sifo där 47 procent stödde det aktuella förslaget till vinsttak, eller ville ha en ännu hårdare vinstbegränsning.

Det finns också skäl att fråga vad de väljare som vill begränsa vinster i så fall vill se för åtgärd. Vi låter Demoskop varje år ställa den frågan. I mars i år svarade fyra av tio väljare att ”privata företag ska tillåtas, men hög vinstutdelning ska begränsas genom krav på hög kvalitet.” Tillsammans med de som inte ville se några begränsningar alls var det 51 procent som därmed avvisade begränsningar i form av vinsttak eller vinstförbud och bara 41 procent som ville se den typen av ingrepp. Mycket långt ifrån de 80 procent som civilministern tycks tro står bakom hans försök att begränsa välfärdsföretagen.