Ansvaret för dataskydd i företagets relation med kommunen eller landstinget

Vårdföretagarna har fått frågor från medlemsföretag om ansvaret för personuppgifter i relation till uppdrag och avtal med kommuner, regioner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram frågor och svar som ger bra vägledning.

Vad gäller till exempel när ett vårdföretag nyttjar regioners, landstings och kommuners journalsystem eller dokumentationssystem? Vilket ansvar har hemtjänstföretaget respektive kommunen för en brukares personuppgifter? Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram frågor och svar som ger bra vägledning. Dessa hittar du här.

I SKL:s underlag besvaras bland annat frågor om personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal i förhållande till ditt avtal med ett landsting, en region eller en kommun, som aktualiseras i samband med att GDPR/Dataskyddsförordningen trätt i kraft.