Vård­företagarna kommenterar skiftet av GD på Försäkringskassan

Med anledning av regeringens besked om skiftet av Försäkringskassans generaldirektör ger Vårdföretagarna följande kommentar.

– Försäkringskassans nästa generaldirektör måste flytta fokus från besparingar till assistansens framtid. För att vårda LSS-reformen måste Försäkringskassan bekämpa fusk, men utan att det går ut över seriösa utförare med kollektivtal. Ersättningen måste hanteras rättssäkert och med hjälp av modern teknik. Vårdföretagarna vill vara en konstruktiv partner i det arbetet, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör för Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har kritiserat Försäkringskassan för grava brister i hanteringen av den statliga assistansersättningen. Administrativa problem har försenat utbetalningar, vilket inneburit svårigheter för företag att till exempel betala ut löner. Vårdföretagarna har en dialog med Försäkringskassan för att lösa problemen.

Här är Vårdföretagarnas konkreta förslag till Försäkringskassans nästa generaldirektör:

  • Bättre samarbete med IVO i samband med vandelsprövning. Prövningen måste omfatta samtliga ledande personer i assistansbolagen vid ansökan om tillstånd.
  • Inför ett nationellt kvalitetsregister där var och en kan gå in och jämföra kvaliteten mellan olika assistansutförare, inklusive kommunala verksamheter.
  • Det måste bli ordning och reda på utbetalningar till utförarna och en rättssäker hantering av inskickade handlingar. 

För mer information:
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 57 29