Patienttoppen 2018

Av landets 100 mest uppskattade vårdcentraler drivs 72 i privat regi. Hur ser det ut i ditt landsting eller region? Se efter på Vårdföretagarnas särskilda rapportsida för Patienttoppen 2018