Vård­företagarna: IVO-avslag slår mot äldreboenden

Vårdföretagarna kommenterar den kaosartade situation som uppstått på grund av den nya tillståndsplikten för privata äldreboenden i Dagens Samhälle.

– Lagstiftningen är dåligt konsekvensutredd och det är svårt att veta vad som gäller hos den handläggande myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Konsekvenserna blir en stor oro hos de äldre och medarbetarna. Och allvarligt, riskerar kontinuiteten och kvaliteten i omsorgen. Är detta verkligen rimligt i en tid när det saknas platser på landets äldreboenden, säger Sabina Joyau, näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna.

Läs mer om Vårdföretagarna påverkansarbete för att förbättra tillståndsplikten samt vilka regler som gäller för privata äldreboenden här.

Artikeln publicerades i Dagens Samhälle den 15 mars 2018. Läs den i sin helhet här.