Stödet eroderar för regeringens vinstreglering

”Starkt stöd för att begränsa vinsterna i välfärden” basunerar Svenska Dagbladet ut idag. Men vi som med nördens besatthet granskar varje opinionsmätning av vinstfrågan noterar något annat. SvD:s Sifo visar snarare att stödet för regeringens försök till vinstbegränsning har eroderats rejält.

Reepaluutredningen lyckades aldrig visa att vinster och konkurrens påverkar kvaliteten i välfärdstjänster negativt. Det återstående argumentet för vinstbegränsning från både rödgröna politiker och utredaren Ilmar Reepalu blev då att allmänheten är kritisk till vinster i välfärdsföretag. En vinstbegränsning måste till, annars riskeras människors förtroende för välfärden, har det hetat. Och så har de hänvisat till mätningar som visat att 70-80 procent av väljarna vill stoppa vinsterna, och att motståndet var nästan lika stort bland allianspartiernas sympatisörer.

Den nu aktuella Sifomätningen visar något helt annat, trots tidningens rubrik. De väljare som förordar regeringens förslag, eller vill ha en ännu hårdare vinstbegränsning, uppgår i mätningen till 47 procent. Det är en rejäl, eller snarare sensationellt stor skillnad mot de äldre mätningar som åberopats i debatten.

44 procent i mätningen vill att välfärdsföretag ska få göra en vinst som motsvarar vad de flesta företag i Sverige gör eller att en reglering ska bestå av tuffa kvalitetskrav. Bland allianspartierna är denna andel 63 procent, och bland de sverigedemokratiska sympatisörerna 55 procent.

Med andra ord går det inte längre att hävda att en majoritet av väljarna stöder regeringens förslag till vinstbegränsning.

Vilka argument återstår i så fall?