8 mars: Lägg vinstförbudet åt sidan – främja kvinnors företagande

Regeringen hävdar att de förslag till vinstförbud som regeringskansliet nu förbereder sammantaget inte bedöms påverka jämställdheten mellan kvinnor och män. Bedömningen innebär ett osynliggörande av alla de kvinnor som leder företag inom vård och omsorg. Som en åtgärd på Internationella kvinnodagen borde regeringen lägga vinstförbudet åt sidan och istället främja vårdföretagande som bidrar till jämställdheten i näringslivet.

Det är vanligt att människor startar företag inom verksamheter som de själva har erfarenhet av och kompetens inom. Möjligheten till företagande inom vården har öppnat för ett stort antal kvinnor, med tidigare vårderfarenhet från offentlig sektor, att starta och driva företag. Det har gett dem större självbestämmande jämfört med att vara anställd. Jämför man vården och omsorgen med övriga näringslivet, så är andelen kvinnor som företagsledare nästan dubbelt så stor. Vinstförbudet vore ett dråpslag mot deras verksamheter.

Många pratar vitt och brett om att främja jämställdhet, men orden motsvaras inte av faktisk handling. Denna skillnad lyfter vi i filmen ”Majken och de rosa luvorna.” Vinstförbudet motarbetar till exempel ett av regeringens egna jämställdhetsdelmål om att ”kvinnor ska ha samma möjligheter som män att starta och driva företag som kan växa och generera en inkomst.” Det är ändå så att många som säger sig måna om jämställdheten ifrågasätter vinsten inom denna sektor.

På Internationella kvinnodagen vill jag uppmärksamma den stora omfattningen av kvinnors företagande inom vård och omsorg och hur viktigt det är att kunna välja och välja bort arbetsgivare i denna kvinnodominerade del av arbetsmarknaden. Kvinnors vårdföretagande bidrar också till ett mer jämställt näringsliv.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna