7 av 10 vård­företag har svårt att rekrytera medarbetare

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, som presenterades idag, visar att mer än 7 av 10 medlemsföretag i Vårdföretagarna upplever att det är svårt att rekrytera personal. Undersökningen bekräftar att kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är en av välfärdens största utmaningar.

Rekryteringsenkäten är en temperaturmätare på kompetensbehovet bland företagen, hur de upplever att rekryteringssituationen ser ut för det enskilda företaget och hur de upplever tillgången på kompetens. Undersökningen visar att kompetensbristen blir allt mer utbredd.

När det gäller Vårdföretagarnas medlemsföretag visar enkäten att

  • 73 procent av vård- och omsorgsföretagen har försökt rekrytera medarbetare under det senaste halvåret.
  • 74 procent av vård- och omsorgsföretagen har upplevt det svårt att rekrytera medarbetare.

I näringslivet tillhör Vårdföretagarnas medlemsföretag de som i störst utsträckning sökt medarbetare med högskole- eller universitetsutbildning. 59 procent av vård- och omsorgsföretagen har sökt medarbetare med högskolekompetens. Nästan 40 procent av våra medlemsföretag har sökt medarbetare från gymnasieskolans yrkesprogram och över 30 procent har sökt personal med utbildning från yrkeshögskola eller annan eftergymnasial yrkesutbildning.

Bland de yrken som medlemsföretagen upplever att det varit svårt att rekrytera till finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor. I tandvården nämns såväl tandhygienister, tandsköterskor som tandläkare.

Temperaturmätaren från Svenskt Näringsliv, som visar att vård- och omsorgsföretagen har rekryteringssvårigheter är en varningsklocka. SKL gjorde nyligen i sin rekryteringsrapport  bedömningen att antalet anställda inom välfärden behöver öka med knappt 200 000 personer fram till år 2026. Samtidigt går drygt 300 000 av välfärdens medarbetare i pension under samma period. Tillsammans handlar det om ett rekryteringsbehov på en halv miljon personer om inga förändringar görs.

Detta är en omöjlig ekvation. Rekryteringssvårigheterna till vård och omsorg finns redan idag, det går alltså inte att vänta med lösningar. Vi måste öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrkena, ta bort hinder mot smarta lösningar och mer välfärdsteknik och minska sjukfrånvaron bland medarbetarna inom vården och omsorgen.