Värmland – ett föredöme i landstingssverige

I 19 av 21 landsting går landstingens egna vårdcentraler med underskott. I Landstinget i Värmland handlar det om underskott på 2,9 procent men landstinget kompenserar de privata utförarna i efterhand för att ge alla vårdcentraler lika villkor, offentliga som privata.

En ny granskning visar att landstingens primärvård går med stora förluster vilket snedvrider konkurrensen mellan offentlig och privat driven vård. De stora och återkommande underskotten hos landstingsdrivna vårdcentraler visar att ersättningen sätts för lågt.

– Vårdcentralerna som landstinget driver får i praktiken mer pengar till sin verksamhet när de tillåts gå med förlust. Det missgynnar de privat drivna vårdcentralernas patienter. Men Värmland är ett föredöme genom att de i efterhand kompenserar de privatdrivna vårdcentralerna motsvarande det egna underskottet. Så borde fler landsting göra. Det ger patienterna samma förutsättningar till god vård, oavsett vilken vårdcentral som de har valt, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

I åtta landsting och regioner – Gotland, Jämtland Härjedalen, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Västernorrland, Västerbotten och Örebro – är underskotten 4 – 10,5 procent. I relation till budget är problemen störst i Jämtland Härjedalen.

För mer information:
Karin Liljeblad, 072-552 66 35
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Dokument

Lika villkor i vårdvalen – Kartläggning av underskott i landstingsdriven primärvård 2016