Underskott för primärvården i Region Örebro missgynnar privata vårdcentraler

I 19 av 21 landsting går landstingens egna vårdcentraler med underskott. I Region Örebro handlar det om underskott på 6 procent. Utvecklingen går i fel riktning.

En ny granskning visar att regionens primärvård flera år på raken går med stora förluster vilket snedvrider konkurrensen mellan offentlig och privat driven vård. De stora och återkommande underskotten hos regiondrivna vårdcentraler visar att ersättningen sätts för lågt.

– Vårdcentralerna som regionen driver får i praktiken mer pengar till sin verksamhet när de tillåts gå med förlust. Det missgynnar de privat drivna vårdcentralernas patienter. Regionen måste ge patienterna samma förutsättningar till god vård, oavsett vilken vårdcentral som de har valt, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

 

I åtta landsting och regioner – Gotland, Jämtland Härjedalen, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Västernorrland, Västerbotten och Örebro – är underskotten 4 – 10,5 procent. I relation till budget är problemen störst i Jämtland Härjedalen.

För mer information:
Karin Liljeblad, 072-552 66 35
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Dokument

Vårdföretagarna har i rapportserien De dolda hoten mot mångfalden kartlagt och analyserat konkurrensneutraliteten i landstingens vårdvalssystem i primärvården och kommunernas valfrihetssystem. Rapporterna visar på snedvridna spelregler som innebär att verksamhet i privat och offentlig regi inte bedrivs på lika villkor. Det riskerar i slutänden att drabba patienter och brukare, som inte får samma goda förutsättningar till vård och omsorg, oavsett vilken vård- eller omsorgsgivare de har valt.