Vård­företagarna kommenterar utredning om personlig assistans – Lagstiftningen måste skärpas

I dag presenterade regeringens utredare Stig Svensson en översyn av assistansersättningens utveckling och marknaden för anordnare av personlig assistans. I utredningen konstateras bland annat att det förekommer kriminell verksamhet med inslag av människohandel. I vissa fall har ingen assistans utförts eller till mycket bristande kvalitet.

 

– De allra flesta assistansutförare är mycket seriösa och tar ett stort samhällsansvar för personer med funktionsnedsättningar. Tyvärr har rent kriminella aktörer nästlat sig in i branschen, något som är helt oacceptabelt. Det är viktigt att skärpa lagstiftningen och göra det så svårt som möjligt för de som skor sig på några av samhällets mest utsatta individer och samtligt lurar staten på miljarder kronor att vara verksamma. Samtidigt är det viktigt att Polisen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Försäkringskassan och Skatteverket samarbetar och får tillräckliga förutsättningar för att snabbt komma åt dessa kriminella element, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

Utredningen visar att det inte finns några övervinster inom assistansbranschen. Den visar också att de företag som tecknat ett kollektivavtal har betydligt högre kostnader per timme för avtalade löneökningar, pensionsavsättningar, försäkringar med mera än företag som ställt sig utanför ett kollektivavtal.

 

– Samtliga av Vårdföretagarnas medlemmar har kollektivavtal. Vi har länge stridit för en höjning av den statliga assistansersättningen då branschen är satt under stark ekonomisk press. I dag går mer än 20 procent av företagen med förlust. Därför är det positivt att regeringens utredare har uppmärksammat att seriösa företag, som månar om sina anställda genom kollektivavtal, har en ekonomisk konkurrensnackdel gentemot företag utan avtal, säger Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarnas förbundsdirektör.