Topprankning för Capio S:t Görans sjukhus

Landets bästa mindre sjukhus är privat drivna Capio S:t Görans sjukhus enligt Dagens Medicin rankning för 2017 som presenterades idag. Två av de fem bästa mindre sjukhusen drivs i privat regi. Resultatet bekräftar vilken skillnad privata vårdgivare kan göra i sjukvården.

Dagens Medicin har idag presenterat sin rankningslista över Sveriges bästa sjukhus 2017. Två helt, eller delvis, privat drivna sjukhus placerar sig i den absoluta toppen i sin kategori, mindre sjukhus.

På 1:a plats: Capio S:t Görans sjukhus

På 5.e plats: Lasarettet i Motala (där en stor del av verksamheten drivs av Aleris)

Tillgängligheten är, enligt Dagens Medicin, Capio S:t Görans sjukhus starkaste kort. Sjukhuset är dessutom bäst av alla sjukhus, oavsett storlek, när det gäller att kunna ge en läkarbedömning inom en timme på akuten. De lyckas också undvika överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter. Läs gärna mer om sjukhusets framgångsrika arbete här.

Dagens Medicins undersökning visar vilken nytta landsting och regioner har av partnerskap med privata vårdgivare. De fina resultaten för de privat drivna sjukhusen bekräftar ytterligare hur onyanserad och skev debatten om vinster i välfärden är. De privata vårdgivarna behövs i sjukvårdens fortsatta utveckling.

Dagens Medicins rankningslista av landets sjukhus är inte vetenskaplig. Men den tar hänsyn till en rad viktiga parametrar, där den tyngsta är medicinsk kvalitet. Andra indikatorer i tidningens undersökning är tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår och överbeläggningar. Läs mer här hur undersökningen är gjord.

Ett stort grattis till våra medlemsföretag Capio och Aleris. Sjukhusledningarna och alla medarbetare på dessa sjukhus har all anledning att känna stolthet över de fina resultaten!