Socialstyrelsens undersökning – privata äldreboenden i Västerås håller lika hög kvalitet som kommunala

Vid en sammanvägning av indikatorerna i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i äldreboenden i Västerås är tre av fem i toppen privata.