Socialstyrelsens undersökning – privata äldreboenden i Norrköping håller lika eller högre kvalitet än kommunala

Vid en sammanvägning av indikatorerna i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i äldreboenden i Norrköping är tre av sex i toppen privata.