Socialstyrelsens undersökning – privata äldreboenden i Lund och Malmö håller lika eller högre kvalitet än kommunala

Vid en sammanvägning av indikatorerna i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i äldreboenden i Lund är alla fem i toppen privata. I Malmö är fyra av sex äldreboenden i toppen privata.