Socialstyrelsens undersökning – privata äldreboenden i Helsingborg håller lika hög kvalitet som kommunala

Vid en sammanvägning av indikatorerna i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i äldreboenden i Helsingborg är fyra av fem i toppen privata.