Socialstyrelsens undersökning – privata äldreboenden i Halmstad håller lika eller högre kvalitet än kommunala

Vid en sammanvägning av indikatorerna i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i äldreboenden i Halmstad är fyra i toppen privata.