Socialstyrelsens undersökning – privata äldreboenden i Göteborg håller lika eller högre kvalitet som kommunala

Vid en sammanvägning av indikatorerna i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i äldreboenden i Göteborg är tre av fem i toppen privata.