Vinstopinionen i november 2017

Vinstopinionen rör sig marginellt i november. 54 procent tycker att det vore bra med en begränsning av möjligheten att dela ut vinst i vård- och omsorgsföretag medan 25 procent tycker att det är en dålig idé. Bland oppositionens väljare är det fler som menar att vinstbegränsning är ett dåligt förslag än som tycker att det är en bra idé.

En gång i kvartalet låter Vårdföretagarna Novus undersöka svenska väljares inställning till en begränsning av möjligheten att dela ut vinst i privata vård- och omsorgsföretag. I diagrammet framgår resultatet från mätningarnas start i september 2015. För jämförelsens skull är en notering från 2012 med i diagrammet, då Novus ställde en liknande fråga, som också omfattade skolan. Då var 84 procent för någon form av vinstbegränsning.

Bland S-V-MP-väljarna är stödet starkt för en begränsning. 77 procent menar att det är ett bra förslag och 12 procent att det är ett dåligt förslag. Bland allianspartiernas väljare menar 37 procent att det är ett bra förslag och 40 procent att det är dåligt. Sverigedemokraternas väljare är också delade, 41 procent anser att det är ett bra förslag och 32 procent att det är ett dåligt förslag att begränsa vinstutdelning i vård och omsorg.

 

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Vårdföretagarna. Vårdföretagarna önskar att löpande ställa några frågor till allmänheten om inställningen till privatdriven vård och- omsorg.

Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Intervjuerna har genomförts i Novus Sverigepanel under perioden 9 – 15 november 2017. Totalt genomfördes 1 055 intervjuer (deltagarfrekvens 60%)

Resultaten har efterstratifierats.

 

 

Felmarginalen:

Vid utfall 20/80: +/- 2,5%

Vid utfall 50/50: +/- 3,2%

Vid utfall 20/80: +/- 2,5%

Vid utfall 50/50: +/- 3,2%