Regeringen måste agera innan kvaliteten blir lidande

Inspektionen för socialförsäkringen konstaterar i rapporten Assistansmarknaden att utformningen av ersättningssystemet riskerar att begränsa valmöjligheten för vissa brukare och göra det svårare att rekrytera personliga assistenter. Myndigheten slår fast att ersättningen inte täcker de faktiska kostnaderna, vilket riskerar att flera bolag kommer hamna i betalningssvårigheter de kommande åren.