Långtifrån hela bilden i SvD om jämställdheten i den privat drivna vården och omsorgen

Männen styr i vårdbranschen – trots extrem kvinnodominans ” är rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet idag (7/12-17). Men stämmer den bilden? Enligt den senaste statistiken leds 55 procent av alla vårdföretag av kvinnor. Verksamheter som hotas nu av vinsttak.

Svenska Dagbladet har (7/12-17) granskat jämställdheten i toppen i de tio största vård- och omsorgsföretagen. Åtta av tio av dem har en man som VD. Enligt SvD har ”fyra av de tio bolagen inte lyckats välja en jämställd styrelse…”. Ett annat sätt att beskriva samma sak är att en majoritet av företagen, sex av tio, har en jämställd styrelse. I nio av tio av de största företagen är ledningsgrupperna jämställda, enligt SvD.

När Emmylou Tuvhag i samma tidning gör en analys av jämställdheten i den privat drivna vård- och omsorgsbranschen blir fakta och därmed också analysen missvisande. Tuvhag frågar sig hur ”branschen värderar kvinnors och mäns kompetens” och menar att ”könsfördelningen i toppen bland vård- och omsorgsbolagen vittnar om att kompetenta personer sannolikt har valts bort på grund av att de just är kvinnor”. Hon skriver att ”bara två av tio vårdbolag har en kvinna som VD”.

Men det gäller ju enbart de tio stora företag som SvD granskade. Bland dem har de flesta, enligt SvD:s egen kartläggning,  jämställda styrelser och ledningsgrupper, vilket knappast är ett tecken på att kvinnors kompetens förbises. När det gäller VD-posten speglar de tio företagen långtifrån hela branschen. Den privat drivna vården och omsorgen består av 14 000 vårdföretag. Enligt SCB:s senaste statistik (från 2014) leds en majoritet – 55 procent – av företagen i vård och omsorg av kvinnor. I den privat drivna äldreomsorgen är 7 av 10 företagsledare kvinnor.

Även i de, enligt EU:s definition, stora företagen, med fler än 250 anställda, är andelen kvinnor som leder företagen hög. 43 procent av företagsledarna i de stora företagen är kvinnor. Det betyder att i stort sett lika stor andel av de stora företagen leds av kvinnor som av män.

Vi har fortfarande långt kvar när det gäller andelen kvinnor i ledande positioner i näringslivet. Den privat drivna vården och omsorgen ligger steget före och bidrar till ett jämställt företagande. Men det är läge för ödmjukhet. De som arbetar i vård och omsorg är till största delen kvinnor. Det borde bättre återspeglas också i vilka som leder företagen i den privat drivna vården och omsorgen.

Det förslag om vinsttak som regeringen har aviserat kommer knappast att bidra till ökad jämställdhet. Tvärtom. Eva Laurin, VD för den framgångsrika barnmorskemottagningen Mama Mia, säger idag i Dagens Industri (7/12-17) att de inte vågar investera. Mama Mia hade planer på två nya mottagningar med mödravård, barnhälsovård och vårdcentral. Men nu blir det inget. ”Vi sitter still i båten och vågar inte göra några satsningar framåt”, berättar Eva Laurin. Mama Mia är inte ensamma om den försiktigheten. De stora förlorarna är inte bara de kvinnor som leder företag i vård och omsorg, utan patienter och brukare som går miste om verksamheter som hade kunnat bidra till att utveckla välfärden.