Ryckiga satsningar är inget för äldreomsorgen Åsa Regnér

Idag presenterar Socialstyrelsen sin utvärdering av regeringens bemanningssatsning inom äldreomsorgen. Äldreminister Åsa Regnér skriver i sitt pressmeddelande att personalen är det viktigaste för en bra äldreomsorg. Det Regnér däremot inte talar om är att pengarna är slut efter 2018. Och med det kommer en överhängande risk att de tusentals fler anställda som ministern gläds åt måste sägas upp.

Under våren år 2015 tillförde regeringen medel i syfte att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Vårdföretagarna ansåg att satsningen var vällovlig men varnade samtidigt för risken att medlen endast skulle användas inom den kommunala äldreomsorgen och inte komma alla äldre till del – en överhängande risk när privata utförare inte får del av pengarna. Det är facit efter de flesta generella statliga satsningarna.

Delvis är det också så med bemanningssatsningen visar Socialstyrelsens utvärdering. 14 procent av medlen har nått privata utförare som därmed kunnat anställa fler medarbetare. Men alltså i en lägre grad än de 20 procent som privat äldreomsorg består av idag.

Det här är ett strukturellt fel som Vårdföretagarna upprepade gånger tagit upp med regeringen. Men vad som är långt allvarligare i det här fallet är kortsiktigheten i regeringens satsning. I budgetpropositionen från september i år meddelar regeringen att anslagen till äldreomsorgen kommer att minskas med två miljarder kronor från 2019. Då är satsningen på bemanningen helt enkelt slut. Och med det kommer en överhängande risk att de tusentals fler anställda som ministern idag gläder sig åt måste sägas upp.

Vad tycker Regnér att äldreboendet ska säga till de anhöriga som undrar varför personalen plötsligt ska bli färre? Eller till hemtjänstgruppen som ska utföra samma omsorg fast med färre kollegor? Vad är meningen med satsningen om den bara klarar en mandatperiod?

Statliga satsningar sätter fokus på angelägna frågor inom äldreomsorgen, men de tenderar att bli engångshändelser i kommunerna. Det konstaterar den rapport som granskade användandet av statliga stimulansåtgärder inom äldreomsorgen på uppdrag av den statliga utredningen ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen” förra året.

Det stämmer, bemanningen är något en verksamhet måste arbeta med varje dag. Med regeringens hastigt lagda och lika hastigt tillbakadragna satsning uppstår en ryckighet som inte främjar långsiktigt kvalitetsarbete.

Så till Åsa Regnér vill jag ställa frågan, vad kommer att hända med alla de tusentals personer som anställts på tillfälliga medel?

Och med ett valår i antågande vill jag lämna en uppmaning till de många politiker som kan tänkas komma med ambitioner och löften på äldreomsorgens område: tänk långsiktigt. Äldreomsorgen lämpar sig synnerligen dåligt för ryckighet och insatser som bara sträcker sig under en mandatperiod. Låt oss undvika det de kommande åren.