Patrik Wreeby från Västernorrland invald i Vård­företagarnas styrelse

På Vårdföretagarnas årsmöte valdes Patrik Wreeby från Premicare in i styrelsen för bransch sjukvård. Patrik Wreeby är specialistläkare i allmänmedicin och en av två grundare av företaget.

 

Premicare driver idag 5 vårdcentraler i Västernorrland med ca 35 000 listade patienter och ca 130 medarbetare. Bolaget satsar nu på att utveckla egna plattformar för digital vård för att öka tillgängligheten.

-När den privat drivna sjukvården är satt under hård press med hot om vinstbegränsning från regeringen och landstingen kompenserar för underskott hos sina egna mottagningar känns det extra viktigt att ta plats i styrelsen. Jag hoppas att jag kan tillföra det viktiga småföretagarperspektivet då faktiskt de flesta vårdföretag är just små företag, säger Patrik Wreeby, nyvald styrelseledamot i Vårdföretagarnas sjukvårdsstyrelse.